Kontaktirajte nas na +385 91 720 99 22 ili e-mailom na info@allegri-plus.hr
Main menu

Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na sve usluge (prijevodi, lektura teksta, web-dizajn) koje pruža ALLEGRI PLUS d.o.o– tvrtka za usluge sa sjedištem u Ivana Filipovića 4, 51000 Rijeka (u daljnjem tekstu “Izvršitelj”) odnosno na sve pravne odnose između Izvršitelja i Naručitelja (“Naručitelj” je svaka pravna ili fizička osoba koja naručuje usluge od Izvršitelja).
 
Narudžbom usluga Naručitelj prihvaća sve odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja.

1. Obaveze Izvršitelja

Izvršitelj se obavezuje da će sve naručene poslove obaviti savjesno, profesionalno i uz pridržavanje dogovorenih rokova.
 
U slučaju nemogućnosti ispunjenja obaveza Izvršitelj će o tome obavijestiti Naručitelja.
 
Pri lekturi i prijevodu tekstova može doći do promjena broja znakova odnosno riječi u tekstu, a samim time i do promjene broja stranica te promjene položaja pojedinih naslova, odlomaka, slika, grafova, tabela i sl. Izvršitelj ni u kom slučaju nije odgovoran za grafičko oblikovanje, izgled i uređenje teksta nakon obavljenog prijevoda ili lekture (npr. za svrhu ispisa teksta ili objave), osim ako to nije posebno dogovoreno pismenim putem.
 
Prijevodi i lektorirani materijali dostavljaju se Naručitelju putem elektroničke pošte, osim ako nije drukčije dogovoreno.
Izvršitelj se obavezuje da materijale i podatke koje primi od Naručitelja neće stavljati na raspolaganje trećim osobama.
 
U slučaju bilo kakvih prigovora koje Naručitelj uputi Izvršitelju, a koji se tiču kvalitete prijevoda ili lekture, Izvršitelj će procijeniti opravdanost prigovora i prema potrebi poduzeti dodatne radnje i korekcije bez ikakve daljnje naknade. Eventualni prigovori vezano uz ispostavljeni prijevod ili lekturu teksta mogu se podnijeti pismeno putem e-maila u roku od 15 dana od dana primitka prijevoda ili lektoriranog materijala.
 
2. Obaveze Naručitelja
 
Naručitelj se obavezuje da će, ukoliko je to moguće, Izvršitelju staviti na raspolaganje svu relevantnu literaturu (uključujući objašnjenja, popis stručnih izraza, upute…) ili internetske izvore (korisne poveznice, srodni članci…) vezano uz sadržaj teksta za prijevod ili lekturu, poglavito ako je riječ o stručnom tekstu.
 
Ako Naručitelj ne dostavi odgovarajuću literaturu ili internetske izvore, Izvršitelj će se prilikom prevođenja ili lekture poslužiti onom stručnom literaturom koja mu je na raspolaganju.
 
Izvršitelj nije odgovoran za štetu koja eventualno može nastati zbog propusta Naručitelja da Izvršitelju dostavi stručnu literaturu kojom će se poslužiti pri prevođenju ili lekturi teksta.

3. Cijene i plaćanje

Usluge se naplaćuju prema cijeni koja je pisano putem e-maila dogovorena s Naručiteljem.

Obračunska jedinica za pisani prijevod ili lekturu je 1 autorska kartica koja sadrži 1500 slovnih znakova, uključujući razmake.

Nakon uvida u tekst, u slučaju stručnog teksta (prema procjeni Izvršitelja), Izvršitelj može odrediti cijenu višu od cijene koja je navedena za neki drugi prijevod, uz prethodnu obavijest Naručitelju i njegovu suglasnost. Viša se cijena može dogovoriti i u slučaju žurnog postupka prijevoda.

Na veće količine teksta ili stalnim poslovnim partnerima mogu se odobriti popusti.

Naručitelj je obavezan uplatiti ugovoreni iznos za izvršene usluge prema računu koji mu je poslan, i to u roku od najkasnije osam dana nakon primitka prijevoda ili lektoriranog materijala. Uplata se vrši na žiro račun Izvršitelja.

U slučaju kašnjenja uplate, Izvršitelj ima pravo zaračunati zakonske zatezne kamate.

Naručitelj smije upotrebljavati prevedeni ili lektorirani tekst tek nakon što za isti u cijelosti podmiri račun izdan od strane Izvršitelja. Sve dok račun nije podmiren u cijelosti, vlasništvo te sva autorska prava nad prevedenim ili lektoriranim tekstom ima Izvršitelj. Prema Zakonu o autorskom pravu, članak 6, u autorska djela među ostalim spadaju “prijevodi, prilagodbe… i druge prerade autorskog djela, koje su originalne intelektualne tvorevine individualnog karaktera”.

Ako Naručitelj želi otkazati već naručeni posao prije dogovorenog roka, može to učiniti isključivo putem pisane obavijesti. U tom slučaju Naručitelj je obavezan Izvršitelju podmiriti troškove za prevedeni ili lektorirani dio cjeline za koji je usluga obavljena prije odustajanja Naručitelja.
 
4. Ostale odredbe

Izvršitelj ima pravo navesti ime Naručitelja u svojim referencama, osim ako Naručitelj to zabrani pismenim ili usmenim zahtjevom.

Izvršitelj zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta poslovanja.

Kontakt

  • ALLEGRI PLUS d.o.o.
  • OIB: HR 58560764114
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • +385 91 720 99 22
  • IBAN: HR1323600001102472357

Uvjeti poslovanja

  • Opći uvjeti poslovanja odnose se na sve interakcije između Allegri Plus d.o.o. i kupca - naručitelja.

  • Više informacija ovdje.

Pitanja & Odgovori

  • Najčešće postavljana pitanja, nedoumice i svi odgovori dostupni su na jednom mjestu.


Pretraži stranicu